Humingi ng tawad ang kapatid ko dahil hindi niya kinaya