Ang pagsasara sa akin na parang stamping machine ay nagpapasaya sa akin