NSPS-940 Ang aking asawa ay nagkaroon ng isang relasyon at ang kanyang mga labi ay ninakaw

 naglo-load 

Ang aking asawa ay naglalakbay para sa trabaho bawat linggo. Ang aking asawa, si Kaori, ay laging nag-iisa, ngunit sinusuportahan niya ang kanyang abalang asawa nang hindi makasarili. Isang araw, isang lalaking taga-dry cleaner ang nagdala ng suit ng kanyang asawa. Matapos bayaran ang bill gaya ng dati, ibinigay ng lalaki ang business card sa babaeng naka-suit. Niloko ng asawa ko...

NSPS-940 Ang aking asawa ay nagkaroon ng isang relasyon at ang kanyang mga labi ay ninakaw