Kung saan man ako matutulog, gusto kong sipsipin ang aking titi