Matagumpay na tinakpan ng aking kapatid na babae ang mahalay na mga string ng aking kapatid na babae nang walang anumang babala