Hayaan akong sumakay sa isang kabayo na may malalaking suso...