Ang pagkakaroon ng isang relasyon sa isang emosyonal na eroplanong babae