Habang nagtatrabaho ako, itinulak ako ng amo ko sa doggy