Nalilito si Babe at sumakay ng kabayo nang hindi naghuhubad ng damit