Ang pagpunta sa nayon para manligaw sa mga etnikong babae ay hindi nangyari