Huli sa tren at isang magandang kasamahan

 naglo-load 

Nag-overtime kami ni Nakayama Fumika hanggang hating-gabi na, napagtanto kong lagpas na ang oras ng subway sa bahay, pero pagdating ko sa bahay niya, naligo na siya at nagpalit ng damit. Nagulat siya nang nasa harapan ko na siya, malaya pa rin siyang walang suot na panloob, napaawang ang bibig ko at sa huli ay hindi na ako nakatiis at sumugod sa kanya na parang gutom na tigre.

Huli sa tren at isang magandang kasamahan