Isang nayon na babae ang natutong gumawa ng mga kuweba para kumita ng pera