Naghubad ang empleyado ng hair salon sa harap ng bahay para batiin ang mga customer