Kakauwi lang ng babae galing sa simbahan at gusto siyang suntukin...