MCY-0231 Pumunta sa bahay ng iyong matalik na kaibigan upang maglaro