Isang batang babae na may isang anak ang tumakas sa kanyang asawa at natulog kasama ang kanyang matalik na kaibigan