Tumingin sa aking dalawang dibdib at manabik sa kanila